Historic Open Air Museum Eindhoven – Building – BouwenBuilding activities. The recordings have been made during “Home Made 2008” in the Historic Open Air Museum in Eindhoven, Netherlands.
Bouwwerkzaamheden. De opnamen zijn gemaakt tijden “Home Made 2008” in het Historisch Openluchtmuseum in Eindhoven.
open air museum