Karatepe Açık Hava Müzesi – Karatepe Open Air Museum /TurkeyTÜM VİDEOLARIM ►
DEFİNE SERİSİ ►
BULUNAN DEFİNE SERİSİ ►
SÜPER VİDEOLAR SERİSİ ►
OHA SERİSİ ►
İLKEL KABİLELER SERİSİ ►
EFSANELER HİKAYELER ►
İLGİNÇ HABERLER SERİSİ ►
EN İYİ 1O’LAR SERİSİ ►
AKVARYUM BALIKLARI SERİSİ ►
TARIM VE HOBİ SERİSİ ►

Karatepe (Turkish for “Black Hill”; Hittite: Azatiwataya) is a late Hittite fortress and open air museum in Osmaniye Province in southern Turkey lying at a distance of about 23 km from the district center of Kadirli. It is sited in the Taurus Mountains, on the right bank of the Ceyhan River. The site is contained within Karatepe-Arslantaş National Park.

The place was an ancient city of Cilicia, which controlled a passage from eastern Anatolia to the north Syrian plain. It became an important Neo-Hittite center after the collapse of the Hittite Empire in the late 12th century BCE. Relics found here include vast historic tablets, statues and ruins, even two monumental gates with reliefs on the sills depicting hunting and warring and a boat with oars; pillars of lions and sphinxes flank the gates.

Karatepe, Osmaniye ili Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan MÖ 8. yüzyılda, Geç Hitit Çağı’nda Hitit Kralı Asivatas tarafından kuzeyden gelecek saldırılara karşı bir sınır kalesi olarak kurdurduğu Asitivada (Aslanta-Karatepe) Kalesi’nin çevresi günümüzde Açıkhava Müzesi’dir.

Karatepe, Osmaniye ili Kadirli ilçesi sınırları içerisinde bulunan MÖ 8. yüzyılda, Geç Hitit Çağı’nda Hitit Kralı Asivatas tarafından kuzeyden gelecek saldırılara karşı bir sınır kalesi olarak kurdurduğu Asitivada (Aslanta-Karatepe) Kalesi’nin çevresi günümüzde Açıkhava Müzesi’dir.

Karatepe Adana’nın yaklaşık 135 km doğusunda, Osmaniye iline 25 km Doğusundaki Aslantaş Baraj Gölü kenarındadır.

Doğal bir tepenin üzerindedir. Toros Dağları’nın eteklerindedir. Karatepe eskiden bir kervan yoluna da hâkimdi.

Karatepe, 1946 yılına kadar bilinmeyen bir yer iken, tesadüfen bulunarak,öğretmen Ekrem Kuşçu tarafından o dönemdeki Adana Müzesi Müdürü Naci Kum’a bildirilmiştir. 1946 yılında Alman arkeolog Prof.Dr. H.Th.Bossert başkanlığında kazı çalışmalarına yapılmıştır.

Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi’nin bulunduğu yer, Anadolu’daki diğer ören yerlerinden çok farklıdır. Burası, Aslantaş Barajı’nın yapılmasıyla üç tarafı baraj golüyle çevrilmiştir.Müze, bir yarımada üzerinde ve etrafı ağaçlarla kaplıdır. Karatepe’nin yanındaki eski kervan yolu; Hititlerden önce, Hititler döneminde ve Haçlı Seferleri sırasında kullanılmıştır.

Yakın zamanlara kadar Yörüklerin göç yolu da olmuştur. Müze girişinden önce güzel bir alan mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Karatepe’nin iki önenli kapısı vardır.

Güney-batısındaki giriş kapısında iki aslan heykeli vardır. Çeşitli yerde esmer ve açık sarı, sert taneli bazalt taş üzerinde duvar kaplaması niteliğinde, o günün yaşayışını sergileyen çeşitli figürler (taş kabartmalar). Finike ve Hitit hiyeroglif yazıları ve yaklaşık üç metre boyunda Fırtına Tanrısı’nın heykeli bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda ki giriş kapısında insan başlı, aslan gövdeli, karşılıklı iki sfenks vardır.

Sağ ve sol odacıklarda Güneş Tanrısı rölyefi ve diğer çeşitli rölyefler ile karşılıklı aynı metin olmak üzere, Çivi yazılı ve Hitit hiyeroglif yazıları bulunmaktadır

Kurucusu ASATİVADA adını alan bu yer, MÖ 725-720’de Asur kralı V. Salamonsor, M.Ö. 680 yılında Asarhaddon tarafından ele geçirilmiş, yakılıp, yıkılmıştır.

Yıkılan kale sur duvarları 2-4 mt. genişliğinde, kalenin iç ve dış duvarları ise 4-6 mt.dir.Çift duvar arasındaki boşluk taş, moloz ve toprakla doldurulmuştur.

Kalenin doğu-batı uzunluğu 196 metre, kuzey- güneyi ise 376 metredir. Kalenin, 18–20 m’de bir 34 adet dikdörtgen burçu vardır. …….
Music URL :
open air museum