Woodcarver.The Day of Old Craft at The Ethnographic Open-Air Museum of Latvia.09.09.12. 6.video.The Day of Old Craft at The Ethnographic Open-Air Museum of Latvia. Woodcarver.
Filmed with Samsung Galaxy note.

9. septembrī no plkst.12:00 līdz 16:00
Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros
SENO AMATU DIENA
Gatavosimies iet zvejā – lāpīsim tīklus, pīsim murdu un pludiņus, darvosim laivas, vīsim virves, kalsim žebērkļus. Ikviens varēs pielikt roku vienkoča ciršanā, lai pēcāk dotos vienkoču laivu izbraucienā pa Juglas ezeru. Erudīcija un veiksme būs jāpārbauda zināšanas – minēšanas spēlē „Kam vimbuksis, kam krītiņš?”

Krastā palicējiem jāapdara mājas darbi un jāgādā par cienastu. Vārīsim zupu, kūpināsim zivis, cepsim maizi un darināsim spēka dziru. Sievas mazgās veļu, velēs un pletēs, vārīs ziepes.
Dziesmas un dejas no Rīgas jūras līča piekrastes – Talsiem, Salacgrīvas, Rīgas.
Galvenā darbošanās būs Kurzemes zvejniekciema mājās „Lurķos”, „Mauros” un Lībiešu sētā „Dēliņos”. Arī citur muzeja teritorijā būs satopami mūsu amatnieki: audēja — „Boļos”, kokamatnieki — Kurzemes sētā un „Namelī”, podnieki Latgales sētā un Vidzemes ceplī, meldru un niedru pinēja Vidzemes sētas pirtiņā, tāšu pinēja „Ābolos”, pastalu darinātājs un adītāja pie Vidzemes sētas kūtiņas, dzintara apstrādātāja un klūdziņu pinēja darbosies pie Priedes kroga, bet kroga saimnieki būs sarūpējuši īpašus ēdienus. pilns info:
open air museum